Připravuje se struktura stránek
Stránky budou časem rozděleny na tři základní témata.
Zatím prosím vybírejte texty v Menu po pravé straně.

_________________________________________
Dvůr Králové nad Labem
Historie města, slavné osobnosti spjaté s městem, zajímavá místa v nejbližším okolí.
Královna Žofie Bavorská
Jak se žilo v dobách Václava IV. a Žofie, vrcholná gotika, husitství.
Královská věnná města
Co jsou věnná města, která to jsou a které královny je vlastnily.

Menu:
Znak města Dvora Králové
Bible Václava IV.
Kouzelník Žito
Královédvorská lahůdka
Dvůr na Klaudiánově mapě
Móda za gotiky
Vrhcáby
Žofie Bavorská
Model Dvora (1723)
Dvorské opevnění
Oč jde?

Kontakt:
filippycha@gmail.com

Literatura:
Děkanský kostel sv. Jana Křtitele
Žofie Bavorská

Mediální partnerStatistika