Kouzelník Žito

Už kdysi jsem řekl, že chci v připravovaném centru myslet na děti snad ještě o trochu víc než na dospělé. Tak jsem začal přemýšlet o nějakých zábavných příbězích a pověstech z doby Václava IV. a královny Žofie, které by bylo možné sehrát kupříkladu jako divadlo. A vcelku předvídatelně jsem se velmi rychle dostal k postavě kouzelníka Žito.

Asi nejznámější vyprávění o kouzelníku Žito je ve Starých pověstech českých od Aloise Jiráska. Nebyl to jen tak ledajaký taškář a kejklíř, ale opravdovou magickou mocí nadaný čaroděj. Jezdil na dvoukoláku zapřaženém za tři páry černých kohoutů. Podle nejstarších legend dokázal být pěkně zlomyslný a vypráví se, že si ho nakonec odnesl čert.

Existoval skutečně kouzelník Žito? Kromě pověstí žádné informace nemáme. Pokud žil, patřil pravděpodobně mezi mladíky z nižší šlechty, kteří dělali Václavovi IV. veselou společnost při jeho nekonečných oslavách.

Ačkoli jde o velmi vratké spekulace, spoustu zajímavých informací shromáždil ve své knize "Šašci a blázni králů" pan Luboš Y. Koláček. Dospěl k teorii, že Žito byl na Václavově dvoře špionem (nejspíše ve službách církve nebo bratra Zikmunda). S jistotou víme, že Václav měl několik šašků (historicky doložený je například šašek Miserere). A víme také, že existuje zápis, podle kterého jistý Jindřich Žito z Jivjan bojoval roku 1427 v bitvě u Tachova proti husitům a později mu král Zikmund věnoval hrad Přimdu za mimořádné služby.

Pověsti o kouzelníku Žitovi postupně nabyly jemnější podoby a Žito je dnes vykreslován spíše jako moudrý dobrák. Takovou podobu má i ve večerníčku z roku 1982. Našel jsem ho na internetu a tak můžete porovnat verzi večerníčkovskou s verzí Jiráskovou.

Všechny díly: Kouzelník Žito (TV Seriál)

Filip Pýcha, 24.3. 2015

Menu:
Znak města Dvora Králové
Bible Václava IV.
Kouzelník Žito
Královédvorská lahůdka
Dvůr na Klaudiánově mapě
Móda za gotiky
Vrhcáby
Žofie Bavorská
Model Dvora (1723)
Dvorské opevnění
Oč jde?

Kontakt:
filippycha@gmail.com

Literatura:
Děkanský kostel sv. Jana Křtitele
Žofie Bavorská

Mediální partnerStatistika