Dvůr Králové na Klaudiánově mapě Čech
Klaudiánova mapa je vůbec nejstarší tištěnou mapou Čech. Originál má rozměr 126 x 64 cm, měřítko je připbližně 1:650 000. Byla vytištěna černobíle a dodatečně ručně kolorována. Jediný dochovaný originál byl nalezen v Litoměřicích, kde je také ve Státním oblastním archivu uložen.

Vytvořil ji mladoboleslavský člen jednoty Bratrské, lékař a nakladatel Mikuláš Klaudián (jeho přídomek souvisí velmi pravděpodobně s jeho tělesnou vadou - claudianus znamená latinsky kulhavý - a proto se česky občas objevuje i přídomek Kulha). Byl ve styku s tiskařskými dílnami v Norimberku a svou tiskárnu založil v Mladé Boleslavi. Rytcem mapy byl Andreas Kaschauer.

Mapa byla vytvořena metodou dřevorytu roku 1517 a o rok později vytištěna v Norimberku, kde norimberská rada nejprve prověřovala, zda mapa odpovídá katolické věrouce. Mapa sama o sobě zabírá jen třetinu plochy tisku, zbytek zobrazuje erby zemí (kterým panoval nahoře uprostřed vyobrazený Ludvík Jagellonský - Slezsko, Morava, Dalmácie (dnes v Chorvatsku), Uhry, Čechy, Chorvatsko, Lucembursko a Lužice), šlechtických rodů a měst, obrazy z biblických příběhů a alegorické obrazy zobrazující politické poměry (váhy symbolizující spravedlnost, zajímavé jsou obrázky vozu zapřaženého ze dvou stran a obchodního vozu přepadeného lapky).

U měst najdete označení koruny (panská, královská, věnná města) a kalich nebo zkřížené klíče (pro kališníky a katolíky). Texty jsou v češtině, jsou zde také naznačeny hory, řeky, lesy, hrady a kláštery. Mapa byla zamýšlena jako pomůcka pro poutníky do Říma.

Mapu ve větším formátu naleznete na stánce genebaze.cz. Zkuste na mapě najít Dvůr Králové zapsaný jako Dwuor. Pokud neznáte kartografické zvyklosti tehdejší doby, budete možná překvapeni tím, kde ho najdete.

Nic?

Tak dobrá, prozadím vám řešení. Podle tehdejších kartografických zvyklostí je mapa nakreslena tak, že ukazuje sever dole a východ nalevo. Právě tím směrem od Prahy najdete na mapě na řece Labi také Dvůr Králové.

Filip Pýcha, 12.3.2015

Menu:
Znak města Dvora Králové
Bible Václava IV.
Kouzelník Žito
Královédvorská lahůdka
Dvůr na Klaudiánově mapě
Móda za gotiky
Vrhcáby
Žofie Bavorská
Model Dvora (1723)
Dvorské opevnění
Oč jde?

Kontakt:
filippycha@gmail.com

Literatura:
Děkanský kostel sv. Jana Křtitele
Žofie Bavorská

Mediální partnerStatistika