Vítejte.
Tramtarará... Zahajuji provoz tohoto webu a rád bych stručně vysvětlil, kdo jsem a co mám v plánu.

Kdo jsem?
Jmenuji se Filip Pýcha a jako OSVČ se věnuji práci v oblasti vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit. Byl jsem učitelem na gymnáziu a ZŠ. Jako lektor jsem vedl skupiny od předškolních dětí po dospělé. Skládám písničky, vystupuju s vlastní skupinou, píšu a hraju divadlo. Delší dobu jsem se jako muzikant pohyboval mezi lidmi z oblasti živé historie a historického šermu.

Co mám v plánu?
Dlouho se bavím s Dvoráky o tom, že by bylo hezké dostat turisty do centra a nabídnout jim zážitek spjatý s dějinami města. Mám v úmyslu vytvořit turisticky atraktivní místo, kde by byl prezentován Dvůr Králové formou živé historie. Rád bych se odrazil od skutečnosti, že Dvůr Králové byl věnným městem, a zaměřil se proto hlavně na období královny Žofie Bavorské, manželky Václava IV.
Návštěvníci by zde měli mít možnost převléct se do kostýmů, naučit se středověké tance, poslechnout si středověkou hudbu, vyzkoušet si tvorbu keramiky, ražbu mince, střelbu z luku, podívat se na divadlo s příběhy spjatými s královnou Žofií a Václavem IV., atd...

Pokud máte chuť, spojte se se mnou.
Ten nápad ve mně leží už dlouhou dobu, konkrétnější podobu dostal na začátku roku 2015. To, že vznikla tato stránka, má dva hlavní důvody. Jednak tím chci přimět sám sebe k tomu, abych věc posouval po malých krůčcích dopředu. Současně bych si přál najít pro tento nápad co nejvíc spojenců. Budu vám vděčný za rady, kontakty i případné náměty ke spolupráci (filippycha@gmail.com). Předem díky za vaši podporu.

Filip Pýcha, 5.3. 2014

Menu:
Znak města Dvora Králové
Bible Václava IV.
Kouzelník Žito
Královédvorská lahůdka
Dvůr na Klaudiánově mapě
Móda za gotiky
Vrhcáby
Žofie Bavorská
Model Dvora (1723)
Dvorské opevnění
Oč jde?

Kontakt:
filippycha@gmail.com

Literatura:
Děkanský kostel sv. Jana Křtitele
Žofie Bavorská

Mediální partnerStatistika